2023.03.09 - Nasz nowy instrument muzyczny - Banjo