Wiersz "Jak rysować tatę"

L. Marjańska

Tatę wielkiego rysować trzeba,
Choćbyś rysować miał cały dzień.
Niech jak szczyt góry sięga do nieba,
Niech jak dąb rzuca ogromny cień.
 
Tata podobny jest do olbrzyma,
Co na ramionach cały dom trzyma.
A że jest droższy ci od skarbu,
Namaluj tatę złotą farbą.