Wiersz "Piękne zwyczaje"

Autor: Czesław Janczarski

Słonko ma bardzo piękne zwyczaje:
mówi „dzień dobry”, gdy rano wstaje.
A drzewa, lśniące rosą nad ranem,
szumią „dzień dobry”, słonko kochane.
Gdy słonko chmura zasłoni siwa,
mówi „przepraszam”, potem odpływa.
Gdy ciepłym deszczem sypnie dokoła,
„dziękuję” – szumią trawy i zioła.
Słonko dzień cały po niebie chodzi.
„Dobranoc” mówi, kiedy zachodzi.
Mrok szary wkoło, trawy i drzewa
„dobranoc” szumią z prawa i lewa.