01.11.2021 – 12.11.2021 - "Wesoło skaczemy i zdrowo jemy"

Zadania edukacyjne:

  • Wzbogacanie wiadomości w zakresie zdrowego odżywiania w oparciu o piramidę zdrowia.
  • Kształtowanie świadomości o potrzebie ruchu oraz rozwijanie sprawności fizycznej.

Współpraca z rodzicami:

  • Zwracanie uwagi na wspólne, aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.
  • Kształtowanie postawy prozdrowotnej, zwracanie uwagi na zdrowy styl życia.