02.01.2023 - 13.01.2023 - Mijają dni, mijają miesiące, bo czas towarzyszy nam wszędzie.

Cel ogólny: Zwracamy uwagę na mijający czas i wiemy, że dni tygodnia, miesiące i pory roku powtarzają się cyklicznie.

Zadania edukacyjne:

  • Zwracamy uwagę na mijający czas na podstawie przykładów z naszego życia
  • Potrafimy zrozumieć pojęcia: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
  • Poszerzamy wiedzę na temat sposobów odmierzania czasu – poznajemy zegary dawne i współczesne.
  • Wiemy, że w każdym kalendarzu dni tygodnia występują w takiej samej kolejności.
  • Znamy charakterystyczne cechy wszystkich czterech pór roku.
  • Obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie zimą.

Współpraca z rodzicami:

  • Razem z dziećmi korzystamy z uroków zimy i wychodzimy na spacery np. do parku.
  • Wspólnie z dzieckiem oglądamy albumy rodzinne i przeglądamy zdjęcia, które wskazują, że czas przemija.