04.05.2022 – 13.05.2022 - "Kto Ty jesteś - Polak mały"

Zadania edukacyjne:

  • Budzenie zainteresowania dzieci własną miejscowością, poprawne jej  nazywanie.
  • Nabywanie poczucia przynależności narodowej, zapoznanie z flagą Polski, godłem oraz  hymnem państwowym.
  • Przybliżenie wybranych informacji  o Warszawie.

Współpraca z rodzicami:

  • Rozwijamy u dzieci poczucie przynależności narodowej, przypominamy adres zamieszkania, miejscowość w której mieszkamy, kraj…