05.02.2024r. - 16.02.2024r. - "Zimowe sporty".

Cel główny: poznanie i utrwalanie zasad bezpiecznych zachowań zimą.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • Uwrażliwianie na zmiany zachodzące w przyrodzie i zrozumienie, dlaczego tak się dzieje.
 • Rozwijanie sprawności ogólnofizycznej.
 • Rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych.
 • Poznanie nowych liter „p, P”, „z, Z”, oraz działania matematycznego „odejmowanie”.

Współpraca z rodzicami:

 • Utrwalanie bezpiecznych zachowań podczas zimowych aktywności sportowych.
 • Zachęcanie dziecka do próbowania różnorakich zimowych sportowych aktywności.
 • Rozwijanie zainteresowań dziecka.
 • Stwarzanie okazji do wspólnego aktywnego spędzania czasu.