07.03.2022 – 18.03.2022 - "Kim będę, gdy dorosnę"

Zadania edukacyjne:

  • Wzbogacanie wiedzy o wybranych  zawodach, dziecko wymienia nazwy poznanych zawodów.
  • Zwrócenie uwagi na zmieniające się niektóre zawody.

Współpraca z rodzicami:

  • Kontynuowanie zdobywania wiedzy na temat związany z wykonywanym zawodem rodziców.
  • Uczestniczenie dzieci w czynnościach domowych, celem pogłębiania wiedzy o pracy w zawodzie.