08.01.2024r. - 19.01.2024r. - " Zwierzęta zimą".

Cel główny: zapoznanie i utrwalanie wiedzy związanej z dbaniem o zwierzęta zimą i ich rytmem życia związanym ze zmieniającymi się porami roku.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 •  Poznanie metod pomocy zwierzętom zimą i ich cyklu życia w ciągu roku.
 •  Rozwijanie logicznego i przyczynowo- skutkowego myślenia.
 •  Wprowadzenie liter n, N, b, B oraz liczby 0.
 •  Rozwijanie sprawności ogólnofizycznej.
 • Rozwijanie muzykalności.
 •  Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej.

Współpraca z rodzicami:

 • Stwarzanie okazji do wspólnego spędzania czasu.
 • Utrwalanie informacji dotyczących życia fauny w lesie.
 • Wspieranie rozwoju emocjonalnego dziecka poprzez rozmowy na temat, w jaki sposób dziecko spędziło czas w przedszkolu.
 • Rozwijanie zainteresowań dziecka.