08.05.2023 - 19.05.2023 - Z wizytą u mieszkańców łąki, na wiejskim podwórku oraz w zoo.

Cel ogólny: Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt żyjących na łące, zwierząt domowych i egzotycznych.

Zadania edukacyjne:

  • Wzbogacenie wiedzy przyrodniczej.
  • Rozpoznawanie i nazywanie mieszkańców łąki.
  • Zapoznanie z cyklem rozwojowym żaby i motyla
  • Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt żyjących na łące oraz zwierząt gospodarskich, egzotycznych.
  • Rozwijanie mowy.

Współpraca z rodzicami:

  • Dostosowanie ubioru do aktualnych warunków atmosferycznych.
  • Wspólnie z dziećmi wychodzimy na spacery np. do zoo, po wiejskich terenach lub po łące.