16.10.2023r. - 27.10.2023r. - Oto ja

Cel główny: rozwijanie świadomości, że każdy człowiek jest inny.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • Określanie swoich emocji, nastroju.
 • Poznanie zmysłów, wskazywanie, jak wyglądałby świat bez emocji.
 • Rozwijanie sprawności ogólno – fizycznej.
 • Rozwijanie muzykalności.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych.

Współpraca z rodzicami:

 • Stwarzanie okazji do wspólnego spędzania czasu.
 • Uwrażliwianie dzieci na emocje i uczucia innych osób.
 • Wspieranie rozwoju emocjonalnego dziecka poprzez rozmowy na temat, w jaki sposób dziecko spędziło czas w przedszkolu.
 • Rozwijanie zainteresowań dziecka.