27.11.2023r. - 08.12.2023r. - Św. Mikołaju! Czekamy!

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

  • Poznanie legendy o św. Mikołaju.
  • Poznanie tradycji mikołajkowych w Polsce i na świecie.
  • Kształtowanie poczucia konieczności szanowania zabawek.
  • Przygotowanie do wizyty św. Mikołaja.

Współpraca z rodzicami:

  • Wdrażanie nawyku dbania o własne rzeczy.
  • Kształtowanie właściwego stosunku do przyjmowania i dawania prezentów.
  • Tworzenie klimatu oczekiwania na Św. Mikołaja.