27.12.2023r. - 05.01.2024r. - Czas nas goni

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

  • Poznanie pojęcia czasu: godziny, minuty, sekundy.
  • Uświadamianie cykliczności pór roku, miesięcy, dni tygodnia.
  • Rozumienie pojęć: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.
  • Kształtowanie świadomości upływu czasu.

Współpraca z rodzicami:

  • Nazywanie bieżącego dnia tygodnia, kolejnego miesiąca, wspólne przesuwanie bądź wyrywanie kartek z kalendarza, zadawanie zagadek typu: jaki dzień tygodnia był wczoraj, a jaki będzie jutro.
  • Podczas rozmów z dzieckiem używanie pojęć: rano, w południe, po południu, wieczorem.