30.05.2022 – 10.06.2022 - "Umiemy zgodnie się bawić nie tylko w Dzień Dziecka "

Zadania edukacyjne:

  • Nawiązujemy koleżeńskie, serdeczne stosunki z rówieśnikami – okazujemy życzliwość, pomoc, uprzejmość, kulturalnie zwracamy się do siebie.
  • Dziękujemy Panu Bogu, że potrafimy szanować się nawzajem i zgodnie się bawić.
  • Motywujemy się  do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej; uświadomienie dzieciom ich praw oraz obowiązków.

Współpraca z rodzicami:

  • Stwarzamy sytuacje umożliwiające nawiązywaniu koleżeńskich kontaktów z rówieśnikami – wspólne imieniny, urodziny, przypominamy dziecku o wzajemnym poszanowaniu, życzliwości i pomocy.