Piosenka "Prawa i obowiązki dziecka"

1. Na całym świecie jest tyle dzieci
w różnych domach, przedszkolach i szkołach;
w wielkich miastach i małych wioskach,
gdzieś na wyspach, dalekich i lądach.

Ref.: A każde dziecko ma prawo do miłości,
do spokojnego i bezpiecznego życia,
zdrowia, szacunku, odpoczynku, 
akceptacji i opieki rodziców.
Każde dziecko ma również obowiązki:
słuchać rodziców, opiekunów,
zawsze się dobrze zachowywać,
dbać o zabawki, sprzątać swój pokój.

2. Bo wszystkie dzieci na całym świecie,
wszyscy chłopcy i wszystkie dziewczynki 
i te starsze, i całkiem małe, 
mają prawa i obowiązki.