Piosenka "Żywioły"

1. Po ziemi chodzimy, rolę uprawiamy,
Warzywa, owoce, zboża z pól zbieramy.
Pod ziemią są węgiel, różne minerały,
lecz trzęsienie ziemi niszczy miasta całe.
 
Ref.: Światem rządzą cztery potężne żywioły:
ziemia, woda, powietrze i ogień.
Do życia niezbędne, wciąż nam pomagają,
lecz niekiedy siłę niszczycielską mają.
 
2. Wodę wciąż pijemy, wodą się myjemy,
najcenniejszym darem jest dla nas na ziemi.
Piękne są jeziora, morza, oceany,
lecz powódź zalewa ogromne obszary.
 
Ref.: Światem rządzą cztery potężne żywioły…
 
3. Ogień jest od dawna ludzi przyjacielem,
daje światło, ciepło, w mroźne dni nas grzeje.
Lecz potrafi spalić domy, lasy całe,
gdy wybuchnie strasznym, niszczącym pożarem.
 
Ref.: Światem rządzą cztery potężne żywioły…
 
4. Życie nie mogłoby istnieć bez powietrza,
wiatr porusza żagle, wiatraki napędza.
Tak bardzo potrzebne jest do oddychania,
czasem jednak niszczy ziemię huraganem.
 
Ref.: Światem rządzą cztery potężne żywioły…