Wiersz „Pieczywo ”

Bogusław Szut

Skąd, na stole, smaczny chlebek?
Rolnik sieje ziarno w glebę .
(Gleba to jest ziemia czarna,
w której rośnie zboże z ziarna).
Kiedy zboże jest dojrzałe,
rolnik kosi je z zapałem,
potem młóci, w swych maszynach
i wywozi plon do młyna.
Młynarz, w młynie, ziarno miele,
białej mąki robi wiele.
Mąka trafia do piekarza,
który ciasto, z niej wytwarza.
Z ciasta robi: chleb, rogale…
W piecu piecze je wytrwale.
Jest pieczywo! „ślinka leci”
Więc, smacznego, drogie dzieci !