01.09.2021 - 17.09.2021 - "Żegnajcie wakacje! Witaj przedszkole!"

Cel ogólny: Rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
  • Wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach, dzielenie się zabawkami, przestrzenią do zabawy; równe traktowanie wszystkich kolegów.
  • Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki oraz o zachowanie porządku w otoczeniu.
  • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu. (sala, plac zabaw)
  • Nabywanie świadomości własnego ciała (tzn. poprawnego nazywania części ciała, rozumienia ich funkcji, znajomości stron ciała)
  • Wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw.

Współpraca z rodzicami:

  • Rozwijanie mowy dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat spędzonego czasu w przedszkolu.
  • Rozmowa z dzieckiem na temat kulturalnego zachowania się w grupie.
  • Wzmacnianie więzi emocjonalnej poprzez wspólne zabawy.
  • Pokazywanie zmian dziecku w rozwoju fizycznym na przestrzeni kilku lat (wzrost, zmiany proporcji w budowie ciała) na podstawie zdjęć.