02.10.2023 r. - 13.10.2023 r. - „Jesień w lesie dużo darów nam przyniesie”.

Cel ogólny: zapoznanie z charakterystycznymi dla jesieni darami

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • wzbogacanie wiadomości o aktualnej porze roku – jesieni
 • zapoznanie z niektórymi nazwami drzew: klon, sosna, kasztanowiec, świerk
 • poznanie znaczenia zachowania środków ostrożności podczas grzybobrania
 • bliższe zapoznanie dzieci ze światem przyrody
 • rozwijanie myślenia w toku rozwiązywania zadań stawianych dzieciom do wykonania
 • rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych
 • wprowadzenie litery „O, o” i „A, a” – malej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 • doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej
 • rozpoznawanie i nazywanie cyfry „1”

Współpraca z rodzicami:

 • uczestnictwo we Mszy Świętej
 • kontakt z rodzicami wynikający z bieżących potrzeb rodziców i nauczycielek grupy