02.11.2021 - 12.11.2021 - "Moja rodzina, mój dom i mój kraj"

Cel ogólny: Ukazanie relacji łączących dziecko z jego rodziną, przedszkolem, osiedlem, rodzinnym  miastem, regionem, krajem.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • Rozwijanie aktywnego udziału dziecka w życiu wspólnot: grupowej, przedszkolnej i rodzinnej.
 • Wzbogacanie słownictwa o pojęcie praw i obowiązków.
 • Rozwijanie wiedzy na temat budowli mieszkalnych.
 • Rozumienie pojęć: ojczyzna, naród, kraj. Nabywanie poczucia przynależności narodowej.
 • Zapoznanie z symbolami lokalnymi i narodowymi.
 • Wyrabianie wrażliwości na piękno języka ojczystego.
 • Przybliżenie wybranych faktów i wybitnych postaci z historii Polski.
 • Budzenie zainteresowania literami.

Współpraca z rodzicami:

 • Rozwijanie mowy dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat spędzonego czasu w przedszkolu;
 • Rozmowy z dzieckiem o członkach rodziny.
 • Wymiana informacji o dziecku i jego postępach.