07.03.2022 - 18.03.2022 - Kim zostanę w przyszłości – a może będę walczyć z żywiołami?

Zadania edukacyjne:

  • Wiemy jakie są charakterystyczne cechy żywiołu – ognia, wody, ziemi i powietrza i oraz jaką rolę pełnią w życiu człowieka. 
  • Zapoznajemy się z dawnymi oraz z teraźniejszymi zawodami i wiemy, że każdy zawód jest ważny i potrzebny
  • Poznajemy zawód Strażaka

Współpraca z rodzicami:

  • Wspólnie z dziećmi rozmawiamy o pożytku, ale i o niebezpieczeństwach jakie mogą nieść ze sobą żywioły
  • Zapoznajemy dzieci z zawodami jakie wykonują mama, tata, a także dalsza rodzina.