10.01.2022 - 21.01.2022 - Kochamy nasze Babcie i naszych Dziadków

Cel ogólny: Kształtujemy uczucie przywiązania i szacunku dla naszych najbliższych

Zadania edukacyjne:

  • Okazujemy szacunek dla osób starszych.
  • Podkreślamy ważną rolę babci i dziadka w życiu rodzinnym oraz wzmacniamy więź emocjonalną z rodziną.
  • Rozwijamy pozytywne emocje takie jak wrażliwość na potrzeby ludzi starszych, okazywanie im uczuć i niesienie pomocy.

Współpraca z rodzicami:

  • Dbamy, aby dzieci okazywały szacunek i pomoc starszym osobom.
  • Zachęcamy dzieci do składania życzeń Dziadkom oraz pomagamy dzieciom przygotować drobne prezenty z okazji ich święta.