12.12.2022 - 30.12.2022 - Święta Bożego Narodzenia

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

  • Wprowadzenie w nastrój Świąt Bożego Narodzenia.
  • Przypominanie zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
  • Integracja uczniów poprzez stwarzanie warunków do wspólnych przeżyć.

Współpraca z rodzicami:

  • Kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb dzieci, rodziców i nauczycielek.
  • Informowanie o postępach dziecka.