14.11.2022 - 25.11.2022 - Bawimy się w teatr!

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

  • Wzbogacenie zasobu słownictwa i wiedzy o teatrze.
  • Rozbudzanie kreatywności i swobodnej ekspresji teatralnej.
  • Zapoznawanie z różnymi formami teatralnymi.
  • Wdrażanie do słuchania i wykonywania poleceń nauczycielki.

Współpraca z rodzicami:

  • Dostosowanie ubioru do aktualnych warunków atmosferycznych.
  • Kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb dzieci, rodziców i nauczycielek.
  • Informowanie o postępach dziecka