15.04.2024 r. - 26.04.2024 r. - „W krainie baśni i bajek odkrywamy świat przyrody”.

Cel ogólny: rozbudzanie zainteresowań czytelniczych na drodze obcowania z książką

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

  • tworzenie sytuacji doskonalących mowę, zdolność kojarzenia oraz koncentracji uwagi
  • kształtowanie zainteresowania książką i czytaniem
  • zapoznanie z nazwami zawodów związanych z procesem powstania książki
  • doskonalenie umiejętności wypowiadania się całym zdaniem
  • wzbogacenie słownictwa dzieci o słowa związane z ekologią
  • wykorzystywanie zabaw dydaktycznych w kształtowaniu postaw ekologicznych u dzieci
  • wprowadzenie litery „h, H” i „ż, Ż” – malej i wielkiej, drukowanej i pisanej
  • doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej

Współpraca z rodzicami:

  • budzenie zainteresowania czytaniem warunkującym możliwość poznawania ciekawych książek, w tym utworów literatury dziecięcej
  • stwarzanie okazji do wspólnych spacerów i obserwowania zjawisk przyrodniczych