15.11.2021 - 26.11.2021 - "Chleb i Róże”- Św. Elżbieta uczy nas kochać ludzi

Zadania edukacyjne:

  • Poznajemy i przybliżamy postać Św. Elżbiety, patronki Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek, która niosła pomoc ludziom głodnym i chorym.
  • Poznajemy proces wytwarzania chleba  oraz jego znaczenia w życiu ludzi.
  • Obchodzimy Dzień Życzliwości i pozdrowień – pamiętamy, że należy być dla siebie dobrym i życzliwym

Współpraca z rodzicami:

  • Współudział rodziców w przygotowywaniu inscenizacji pt. „Chleb i róże”
  • Pomoc w przygotowaniu elementów strojów z epoki średniowiecza do przedstawienia o życiu świętej Elżbiety.