19.04.2022 - 29.04.2022 - : O czym marzą zwierzęta?

Cel ogólny: Poszerzanie wiadomości o zwierzętach oraz kształtowanie potrzeby opiekowania się nimi.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

  • Kształtowanie postawy odpowiedzialności za zwierzęta – systematyczna opieka.
  • Rozwijanie zainteresowania przyrodnicze oraz słownictwo związane ze zwierzętami.
  • Zapoznanie z środowiskami w których żyję zwierzęta.
  • Wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt domowych.
  • Rozwijanie empatii wobec zwierząt.

Współpraca z rodzicami:

  • Dostosowanie ubioru do aktualnych warunków atmosferycznych.
  • Wspólnie z dziećmi wychodzimy na spacery wraz ze swoimi zwierzątkami.
  • Wspólnie z dziećmi czytamy książeczki o zwierzętach domowych.