22.05.2023 - 02.06.2023 - Moja Rodzina

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

  • Poprawne nazywanie członków najbliższej rodziny.
  • Inspirowanie zabaw tematycznych dotyczących rodziny i domu.
  • Kształtowanie umiejętności okazywania serdeczności bliskim.
  • Przygotowanie się do obchodów Dnia Matki i Ojca w przedszkolu.

Współpraca z rodzicami:

  • Zachęcanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu rodziny.
  • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez podejmowanie prac domowych: utrzymywanie w porządku swoich zabawek, pomoc w kuchni w przygotowywaniu posiłków.