24.04.2023 - 05.05.2023 - Jestem Polakiem i Europejczykiem

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

  • Kształtowanie pojęć: Polak – Polska, wspólne terytorium, wspólny język, symbole.
  • Rozumienie pojęć: Europa – Europejczyk, zamieszkiwanie jednego z kontynentów.
  • Rozpoznawanie symboli narodowych.
  • Poznawanie legend.

Współpraca z rodzicami:

  • Rozmowy z dzieckiem o Polsce, jako kraju ojczystym i symbolach narodowych.
  • Zwrócenie uwagi na symbole narodowe podczas świąt państwowych i innych uroczystości.
  • Przybliżanie dziecku zabytków i ciekawych miejsc Bydgoszczy.