27.05.2024 r. - 07.06.2024 r. - „Dzieci z różnych stron świata”.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

  • Zapoznanie z kulturą innych krajów.
  • Poznanie nazw kontynentów i ludźmi żyjących na nich.
  • Rozmowy na temat tego, że każdy z nas jest inny, każdego należy szanować.
  • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i segregowania.
  • Utrwalanie poznanych liter oraz cyfr.
  • Utrwalanie używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach.

Współpraca z rodzicami:

  • Dostosowanie ubioru do aktualnych warunków atmosferycznych.
  • Rozmowy rodziców z dzieckiem na temat różnych kultur, ras itp.
  • Kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb dzieci, rodziców i nauczycielek.
  • Informowanie o postępach dziecka.