27.12.2021 - 07.01.2022 - Witamy zimowo Nowy Rok!

Cel ogólny: Uwrażliwienie dziecka na piękno przyrody i różnorodność zachodzących zmian w okresie zimy oraz budzenie zaciekawienia zjawiskiem różnic czasowych.

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • Wywoływanie w dziecku chęci do przebywania na świeżym powietrzu w czasie zimy.
  • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą.
  • Poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu.
  • Doskonalenie wiedzy dzieci na temat czterech pór roku i ważnych świąt w kalendarzu.
  • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem czytanego tekstu.
  • Rozwijanie kompetencji matematycznych.

Współpraca z rodzicami:

  • Razem z dziećmi wychodzimy na spacery np. do parku.
  • Dbamy o odpowiedni ubiór, dostosowany do warunków pogodowych.