27.12.2023 r. - 05.01.2024 r. - „Tak nam mija czas. W oczekiwaniu na Nowy Rok”.

Cel ogólny: zapoznanie z tradycjami witania Nowego Roku 

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • zapoznanie ze stałością następstw dni tygodnia
 • zapoznanie dzieci z różnymi sposobami mierzenia czasu
 • dostrzeganie rytmu i stałego następstwa dni i nocy
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się całym zdaniem
 • stymulowanie rozwoju uwagi i pamięci
 • tworzenie sytuacji doskonalących mowę, zdolność kojarzenia oraz koncentracji uwagi
 • doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej
 • bogacenie słownictwa związanego z czasem
 • wzbogacenie wiedzy o zjawiskach przyrodniczych zimą

Współpraca z rodzicami:

 • wywołanie radosnej atmosfery podczas oczekiwania na Nowy Rok
 • wymiana informacji o dziecku i jego postępach