Wiersz "Moja ojczyzna"

I. Fabiszewska

Kocham moją ojczyznę,
bo jestem Polakiem.
Kocham Orła Białego,
bo jest Polskim znakiem.
 
Kocham barwy ojczyste:
te biało-czerwone.
Kocham góry i niziny,
każdą Polski stronę.