Wiersz "Noworoczne życzenia"

Teresa Chwastek-Latuszkowa

Na świecie co roku
to samo się zdarza:
zostaje tylko jedna
kartka z kalendarza.
Ludzie na niej
– w myślach –
wypisują życzenia:
„By następny rok
smutki w radość przemienił!”.
A nocą, kiedy
kartka spada
i biją zegary,
podnosi ją Rok Nowy,
żegnając się ze Starym.
Trzeba mu pomagać
spełnić te życzenia;
dom swój trzeba ulepszać,siebie na lepsze zmieniać.