02.01.2023 - 13.01.2023 - "Idzie, idzie Nowy Rok"

Zadania edukacyjne:

 • kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych z witaniem Nowego Roku
 • poznanie cykliczności pór roku i symboli z nimi związanych
 • nazywanie: pór roku i dni tygodnia
 • rozpoznawanie i nazywanie liczby: „7” – dzieci starsze
 • wprowadzenie litery: „R, r” –  małej i wielkiej, drukowanej i pisanej – dzieci starsze
 • tworzenie wza­jemnych relacji opartych na szacunku i akceptacji
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i plastycznej
 • realizowanie zadań z projektu edukacyjnego: Piękna Nasza Polska Cała

Współpraca z rodzicami:

 • rozmawiamy z dziećmi nt. minionego roku
 • chodźmy na spacery i obserwujemy świat w zimowej szacie
 • odmawiamy wspólnie modlitwę dziękując Panu Bogu za zdrowie i naszą rodzinę