02.10.2023 r. – 13.10.2023 r. - „Jesień w parku, lesie i ogrodzie”.

Cel główny: poznanie oznak jesieni w różnych środowiskach.

Zadania edukacyjne:

 • poznanie środowiska leśnego oraz zasad zachowania się w lesie
 • poznanie wyglądu liści: klonu, kasztanowca, dębu i leszczyny oraz ich owoców
 • rozróżnianie i nazywanie wybranych owoców i warzyw
 • zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi
 • wprowadzenie litery E, e, I, i – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej – dzieci starsze
 • rozwijanie kreatywności w pracach plastycznych
 • rozpoznawanie i nazywanie liczby: 4 – dzieci starsze
 • poznanie figury geometrycznej: prostokąt

Współpraca z rodzicami:

 • rozwijamy mowę dziecka poprzez wspólne rozmowy
 • zachęcamy do spacerów po parku i lesie, zbierania darów jesieni
 • zachęcamy dziecko do spożywania warzyw i owoców