02.11.2021 - 12.11.2021 - "Moja rodzina, mój dom"

Zadania edukacyjne:

 • rozwijanie w dziecku poczucia przynależności do grupy społecznej jaką jest rodzina
 • rozpoznawanie i nazywanie sprzętów domowych, wyposażenia domu
 • wprowadzenie litery „D, d” , „K, k”  –  małej i wielkiej, drukowanej i pisanej – dzieci starsze
 • rozpoznawanie i nazywanie liczby: 4 – dzieci starsze
 • rozwijanie umiejętności matematycznych – zapoznanie z matą do kodowania
 • rozwijanie słuchu muzycznego i wyobraźni muzycznej
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych
 • rozwijanie zainteresowań bajkami i baśniami – obchody Dnia Postaci z Bajek

Współpraca z rodzicami:

 • zachęcamy dzieci do angażowania się w codzienne obowiązki domowe
 • zachęcanie do oglądania i tworzenia albumów rodzinnych
 • zachęcanie do aktywnego spędzania czasu w gronie rodzinnym