10.01.2022 - 21.01.2022 - "Dziadkowie uwielbiają pokazywać nam świat przyrody"

Cele główne:

 • rozwijanie mowy i myślenia;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie muzykalności;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • poznanie zwierzęta mieszkające w lesie zimą;
 • rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych;
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej;
 • poznanie praw i obowiązków dziecka
 • utrwalanie umiejętności rachunkowe;
 • utrwalanie symboli matematycznych;
 • wprowadzenie liter ,,G g” – małych i wielkich, drukowanych i pisanych;
 • rozpoznanie i nazywanie liczby: 9;
 • klasyfikowanie przedmiotów.

Współpraca z rodzicami:

 • uwrażliwianie na konieczność stosowania się do zasad higieny;
 • odwiedzenie wraz z dzieckiem jego dziadków;
 • rozwijanie mowy dziecka poprzez rozmowy na temat tego, w jaki sposób dziecko spędziło czas w przedszkolu;
 • rozwijanie zainteresowań dziecka – rozmowy z nim na temat zainteresowań oraz spędzanie wspólnie czasu na zabawie;
 • rozmowa z dzieckiem na temat kulturalnego zachowania się w grupie;
 • wspólne czytanie prostych treści dla dzieci.