13.05.2024 r. – 24.05.2024 r. - „Wiosenna łąka.”

Cel główny: rozwijanie zainteresowań przyrodniczych – poznanie ekosystemu łąki oraz jej mieszkańców
wzbogacenie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na łące

Zadania edukacyjne:

 • rozpoznawanie i nazywanie: kwiatów, ziół i zwierząt
 • utrwalanie pojęć: owady ekosystem
 • wyjaśnienie znaczenia pszczół dla człowieka i przyrody
 • poznanie właściwości zdrowotnych miodu
 • rozwijanie aktywności twórczej poprzez ekspresję słowną i ruchową
 • kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania muzyki
 • rozwijanie kreatywności poprzez tworzenie prac plastycznych
 • rozwijanie umiejętności liczenia: dodawania i odejmowania
 • rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych
 • udział w projekcie edukacyjnym Kubusiowi Przyjaciele Natury

Współpraca z rodzicami:

 • podczas spacerów prowadzimy obserwacje przyrodnicze, zapoznajemy dzieci z nazwami roślin, ziół i owadów
 • wspólnie spędzamy czas na łące tj. organizujemy pikniki, robimy bukiety z polnych kwiatów, oglądamy rośliny i owady
 • w modlitwie z dzieckiem dziękujemy Panu Bogu za piękno przyrody, różnorodność zwierząt, roślin oraz owadów