16.05.2022 - 27.05.2022 - "Łąka w maju"

Zadania edukacyjne:

 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych – poznanie ekosystemu łąki oraz jej mieszkańców
 • rozpoznawanie kwiatów, ziół i zwierząt
 • wyjaśnienie znaczenia pszczół dla człowieka i przyrody
 • utrwalanie pojęcia „owady” oraz nazw owadów i mieszkańców łąki
 • rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych                            
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach metodą R. Labana
 • udział w projekcie edukacyjnym Mamo, tato wolę wodę

Współpraca z rodzicami:

 • podczas spacerów z dziećmi prowadzimy obserwacje przyrodnicze, zapoznajemy dzieci z nazwami roślin, ziół, owadów;
 • w modlitwie z dzieckiem dziękujemy Panu Bogu za piękno przyrody, za różnorodność zwierząt, roślin i owadów;
 • spędzamy z dziećmi czas na łące (tj. organizujemy pikniki, robimy bukiety z polnych kwiatów, oglądamy rośliny i owady
  z wykorzystaniem lupy)