16.10.2023 r. – 27.10.2023 r. - „Zwierzęta leśne i domowe w jesienne dni.”

Cel główny: poznanie wiadomości dotyczących zwierząt leśnych i domowych.

Zadania edukacyjne:

 •  rozwijanie mowy i myślenia;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 •  rozwijanie muzykalności;
 •  rozwijanie sprawności manualnej;
 •  rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej;
 •  rozwijanie empatii w stosunku do zwierząt;
 • zapoznanie z figurą geometryczną – trójkąt;
 • wprowadzenie liter ,,T, t, D, d” – małych i wielkich, drukowanych i pisanych;
 •  rozpoznanie i nazywanie liczby: 5, 6;
 • klasyfikowanie przedmiotów.

Współpraca z rodzicami:

 •  rozwijanie mowy dziecka poprzez rozmowy na temat tego, w jaki sposób dziecko spędziło czas w przedszkolu;
 •  rozwijanie zainteresowań dziecka – rozmowy z nim na temat zainteresowań oraz spędzanie wspólnie czasu na zabawie;
 •  rozmowa z dzieckiem na temat kulturalnego zachowania się w grupie.