17.10.2022 - 28.10.2022 - "Zdrowy przedszkolak w jesienne dni"

Cele główne:

 • rozwijanie mowy i myślenia;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie muzykalności;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • poznanie zasad zdrowego stylu życia;
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej;
 • utrwalanie umiejętności rachunkowe;
 • utrwalanie symboli matematycznych;
 • zapoznanie z figurą geometryczną – trójkąt;
 • wprowadzenie liter ,,E e” oraz ,,M m” – małych i wielkich, drukowanych i pisanych;
 • rozpoznanie i nazywanie liczby: 3;
 • klasyfikowanie przedmiotów.

Współpraca z rodzicami:

 • uwrażliwianie na konieczność stosowania się do zasad zdrowego stylu życia;
 • zabieranie dzieci na wspólne zakupy, by mogły wybierać do koszyka zdrowe produkty;
 • uwrażliwianie na konieczność stosowania się do zasad higieny;
 • rozwijanie mowy dziecka poprzez rozmowy na temat tego, w jaki sposób dziecko spędziło czas w przedszkolu;
 • rozwijanie zainteresowań dziecka – rozmowy z nim na temat zainteresowań oraz spędzanie wspólnie czasu na zabawie;
 • rozmowa z dzieckiem na temat kulturalnego zachowania się w grupie;
 • wspólne czytanie prostych treści dla dzieci.