18.10.2021 - 29.10.2021 - "Jesień i jej niespodzianki"

Temat kompleksowy: Jesień i jej niespodzianki.

Cele główne:

 • – rozwijanie mowy i myślenia;
 • – rozwijanie sprawności fizycznej;
 • – rozwijanie muzykalności;
 • – rozwijanie sprawności manualnej;
 • – zapoznanie z kolorami tęczy;
 • – rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej;
 • – przeliczanie elementów;
 • – utrwalanie umiejętności rachunkowe;
 • – utrwalanie symboli matematycznych;
 • – zapoznanie z figurą geometryczną – prostokąt;
 • – wprowadzenie liter ,,I i” oraz ,,T t” – małych i wielkich, drukowanych i pisanych;
 • – rozpoznanie i nazywanie liczby: 3;
 • – klasyfikowanie przedmiotów.

Współpraca z rodzicami:

 • – uwrażliwianie na konieczność stosowania się do zasad higieny;
 • – rozwijanie mowy dziecka poprzez rozmowy na temat tego, w jaki sposób dziecko spędziło czas w przedszkolu;
 • – rozwijanie zainteresowań dziecka – rozmowy z nim na temat zainteresowań oraz spędzanie wspólnie czasu na zabawie;
 • – rozmowa z dzieckiem na temat kulturalnego zachowania się w grupie;
 • – wspólne czytanie prostych treści dla dzieci.