19.02.2024 r. – 01.03.2024 r. - „Zimowe zabawy – bezpieczne i zdrowe”

Cel główny: uświadomienie konieczności zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych w okresie ferii , promowanie zdrowego stylu życia.

Zadania edukacyjne:

 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw oraz uprawiania sportów zimowych
 • poznanie bezpiecznych miejsc zabaw zimowych
 • obserwowanie i określanie charakterystycznej cechy zimowej aury
 • doskonalenie umiejętności wykonywania prostych eksperymentów i doświadczeń z użyciem wody i lodu
 • uświadomienie potrzeby zjadania owoców i warzyw bogatych w witaminy oraz innych produktów żywieniowych
 • rozwijanie zdolności matematycznych – kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych
 • rozwijanie zdolności muzycznych i plastycznych
 • wprowadzenie litery: Ł, ł” – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej – dzieci starsze
 • udział w projekcie edukacyjnym Mamo, tato, wolę wodę

Współpraca z rodzicami:

 • zachęcamy do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu podczas ferii zimowych
 • podczas spacerów rozmawiamy z dziećmi na temat aktualnej pogody