19.04.2022 - 29.04.2022 - "Zwierzęta na wsi"

Zadania edukacyjne:

  • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt hodowanych w gospodarstwie
  • zapoznanie z nazwami i cechami charakterystycznymi wyglądu zwierząt hodowlanych
  • wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi
  • doskonalenie precyzji ruchów i sprawności ruchowej
  • rozwijanie umiejętności mierzenia i szacowania
  • utrwalenie poznanych liter  – małych i wielkich, drukowanych i pisanych – dzieci starsze
  • wprowadzenie znaków matematycznych: <, >, =  – dzieci starsze
  • udział w projekcie edukacyjnym: Mamo, tato wolę wodę

Współpraca z rodzicami:

  • organizujemy rodzinne spacery, wycieczki na wieś i gospodarstw agroturystycznych
  • zachęcamy do wspólnego oglądania i czytania książek o tematyce zwierząt hodowlanych