22.05.2023 - 02.06.2023 - "Nasi kochani rodzice"

Cel główny: budzenie uczucia przywiązania i szacunku do rodziców.

Zadania edukacyjne

 • uświadamianie ważnej roli rodziców w życiu dziecka
 • nazywanie imion członków rodziny oraz zawodów wykonywanych przez rodziców
 • ukazywanie sposobów spędzania czasu z rodzicami
 • poznawanie codziennych obowiązków domowych
 • rozwijanie zdolności matematycznych
 • rozwijanie zdolności estetycznych w pracach plastycznych
 • wspólne obchodzenie Dnia Dziecka
 • realizowanie zadań z projektu edukacyjnego: Piękna Nasza Polska Cała

Współpraca z rodzicami:

 • zachęcamy dzieci do angażowania się w codzienne obowiązki domowe
 • wspólne spędzamy czas wolny
 • organizujemy rodzinne spacery i wycieczki