27.05.2024 r. – 07.06.2024 r. - „Moja mama i mój tata.”

Cel główny: wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.

Zadania edukacyjne:

 • przybliżanie dzieciom zasad życia w społeczności;
 • rozwijanie umiejętności opowiadania o szczegółach życia codziennego;
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się o swoich marzeniach;
 • rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie muzykalności;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • poznanie ludzi z całego świata;
 • budzenie szacunku dla rodziców za to, co dają dzieciom;
 • utrwalanie symboli matematycznych;
 • klasyfikowanie przedmiotów.

Współpraca z rodzicami:

 • rozwijanie mowy dziecka poprzez rozmowy na temat tego, w jaki sposób dziecko spędziło czas w przedszkolu;
 • spędzanie wspólnego czasu podczas Festynu Rodzinnego w przedszkolu;
 • rozmowa z dzieckiem na temat jego marzeń, pragnień;
 • wspólne czytanie prostych treści dla dzieci.