28.11.2022 - 09.12.2022 - "Czekamy na Ciebie Święty Mikołaju"

Zadania edukacyjne:

  • obserwowanie i określanie cech charakterystycznych dla zimowej aury
  • przybliżanie wiadomości nt. postaci Świętego Mikołaja
  • spotkanie ze Świętym Mikołajem
  • rozpoznawanie i nazywanie liczby: „6” – dzieci starsze
  • rozwijanie umiejętności posługiwania się określeniami: długi i krótki
  • wprowadzenie litery: „Y, y” –  małej i wielkiej, drukowanej i pisanej – dzieci starsze
  • realizowanie zadań z projektu edukacyjnego: „Piękna Nasza Polska Cała”

Współpraca z rodzicami:

  • podczas spacerów rozmawiamy z dziećmi na temat aktualnej pogody tj. padający śnieg, mroźny wiatr itp
  • wspólnie z dzieckiem uczestniczymy w Mszy Świętej – Roratach