29.04.2024 r. – 10.05.2024 r. - „Polska – moja ojczyzna.”

Cel główny: kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej.

Zadania edukacyjne:

 • rozwijanie mowy i myślenia;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie muzykalności;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej;
 • poznanie symboli narodowych;
 • utrwalanie symboli matematycznych;
 • zapoznanie z sąsiadami Polski;
 • klasyfikowanie przedmiotów;
 • poznanie świąt państwowych;
 • kształtowanie postaw patriotycznych.

Współpraca z rodzicami:

 • rozwijanie mowy dziecka poprzez rozmowy na temat tego, w jaki sposób dziecko spędziło czas w przedszkolu;
 • rozwijanie zainteresowań dziecka – rozmowy z nim na temat zainteresowań oraz spędzanie wspólnie czasu na zabawie;
 • wspólne czytanie prostych treści dla dzieci.