2022.10.20-25 - Prace plastyczne - jabłuszko i gruszka